Meie ettevõtted

Palgardo Kranai UAB

Seoses Palgardi Kraana grupi peamiste klientide (Põhjamaade puidukaupade eksportöörid) kaubavoogude kasvuga läbi Klaipeda sadama, loodi aprillis 1998 aastal Leedus Palgardi Kraana grupi tütarettevõte, Palgardo Kranai UAB. Tänaseks hetkeks on Palgardo Kranai kujunenud regioonis tunnustatud ja traditsioonidega laadimisettevõtteks, kelle peamiseks tegevusalaks on klientide kaupade lossimine ja laadimine Klaipeda sadama kaidel, puidu- ja vanametalli terminalides. Peamisteks käsitletavateks kaupadeks on ümarpuit, saematerjal ning vanametall.

Palgardo Kranai UAB võtmenäitajad:
töötab mitmes sadamas ja mitmes terminalis Klapide territooriumil;
omab ja kasutab laadimistöödel mitmeid hüdraulilisi materjalikäsitluse masinaid;
omab mobiilset masinate tehnilise hoolduse- ja remondiüksust;